ARTIKLER
 


Farvegenetik generelt og hos shiba

Patella luxation hos shiba

Vores Geisha har fået glaukom

Den tavse tyv: Glaukom (grøn stær)

Sikker shiba i bilen

Rally - Er det for hunde?

Shiba-spordag i Kongelundsskoven

Lidt om shiba-haler...

Lidt om urajiro...