LINKS


Dansk Kennel Klub

Dansk Shibaregister

Spidshundeklubben
 


Norsk Kennel Klub

Norsk Shibaregister

Norsk Shiba klub
 


Svensk kennel klub

Svensk Shibaregister

Svensk Shiba klub
 


Tjekkisk Shiba Klub